IDO står för trygghet och service
Kvalitetscertifierade sedan sex år tillbaka

IDO-koncernen bildades 1931 och firar i år sitt 70-årsjubileum. Genom åren har ägandeförhållandena skiftat och för två år sedan renodlade man badrumsdelen. I Norrtälje tillverkar man i dag duschar, duschkabiner och duschväggar för IDO’s alla företag i Sverige och utomlands.
IDO Badrum AB tillhandahåller högkvalitativa produkter och håller en hög servicenivå gentemot samarbetspartners och kunder. I Norrtälje finns centrallagret som förser den svenska marknaden med IDO’s produkter.
– Det här är ett litet företag med korta beslutsvägar vilket innebär att vi kan vara en snabb och flexibel leverantör. I Sverige har vi endast fyra dagars leveranstid, berättar Mats Hellström som är platschef och logistikchef på IDO. På anläggningen i Norrtälje tillverkas duschar, duschkabiner och duschväggar för IDO’s alla företag i Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Baltikum och Kina. Man lagerhåller även WC-stolar, tvättställ och dricksfontäner, som tillverkas i Ekenäs i Finland. I stort sett tillhandahåller man allt som gör ett badrum komplett, från kommodskåp till badkar och bubbelbad.
– Produkterna säljs till olika grossister och återförsäljare. Det förekommer alltså ingen försäljning direkt till slutkund, poängterar Mats. IDO’s duschar säljs dock direkt till butikerna. Duscharna tillverkas i sju olika modeller med en mängd variationsmöjligheter för att de ska kunna motsvara behoven även på den internationella marknaden.

Tydliga mål
I Norrtälje arbetar 40 personer, fördelade på administration och tillverkning. Kompetensutvecklande åtgärder utförs kontinuerligt. Åtgärderna, som tagits emot mycket positivt av personalen, har resulterat ibland annat minskad sjukfrånvaro och en bättre sammanhållning i arbetslagen. Man har en tydlig målsättning för enheten och bakom IDO’s framgångar ligger det faktum att alla medarbetare är medvetna om dessa mål och att arbetet bedrivs med dem som utgångspunkt.

IDO Badrum

Bransch:
Detalj / Tjänster

Telefon: 0176-17110
Fax: 0176-15396

Adress:
IDO Badrum
Baldersgatan 18
76150 Norrtälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN